Địa chỉ: 334B Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: 0901.520.520 – 0977.54.3883